Речник на Патриарх Евтимий
ꙁаамвоньнъ  
ꙁаамвоньнъ -ꙑ прил (3) Който се чете зад амвона. ꙁаамвоньнаꙗ молтва Вж. ЛЙЗ 305.8 СЙЗ 373.15 Яков 332.33.