Речник на Патриарх Евтимий
еѵстате  
еѵстате -ꙗ м ЛИ (1) Евстатий – български архиепископ в Охрид, споменат в житието на Иларион Мъгленски. въ вдѣнї с͠таа прⷣѣставь б͠ца же въ ѡхрїдѣ блъгарскомꙋ тогда архїепкⷭпꙋ єѵстаѳїе же бѣ томꙋ проꙁванїе  таковаа къ нмѹ провѣща ИМ 163v.13