Речник на Патриарх Евтимий
еѵтхе  
еѵтхе -ꙗ м ЛИ (1) Евтихий (378 – ок. 454) – създател на евтихианската ерес и привърженик на монофизитството. проклнат же въсе єреткы. арїа г͠лю  евнѻмїа • савелїа же  македонїа. аполнарїа  ѻргена,  съпсанїа хь • Ѳеѡⷣра мопсꙋєстїскаго  несторїа ѹенка єго. дїоскора  севра,  єѵтіхїа  поⷣбные мь ИМ 164r.16