Речник на Патриарх Евтимий
епватъ  
епватъ м МИ (5) Епиват – град в Тракия на Мраморно море, родното място на св. Петка Българска. Кто блг͠ѡдѣанїа  ꙁастѫпленїа  прⷣѣстателства. ꙗже вь епїватѡⷯ.ꙗже вь Ѳракї. трънѡвѣ же  мсї,  далматї Петк 74v.7 ѿ͠ьствѡ же мое се єпвате ꙁовомое, деⷤ вы н͠нѣ жтельствꙋете Петк 79r.25  тꙋ абїе посла вьсеѡс͠щеннагѡ марка, мⷮропѡлта сѫща велкаагѡ прѧслава съ мнѡгоѫ ьстїѫ, вь еже прїнест тѣлѡ прпⷣбныѫ ѿ єпїватъ вь славны грⷣа трїнѡвъ Петк 80v.10 Същото МИ и в Петк.