Речник на Патриарх Евтимий
едемъ  
едемъ м МИ (1) Едем – местност на изток, където Бог засадил градина и я предал на Адам да живее в нея.  въ царств небеснѣмь сподоб се жт свѣтло, аг͠гелѡм сьжтельнце  праведнмь еднокровнце,  наслѣднца бывш едемꙋ, прснопомнаемаа Теоф 257.25