Речник на Патриарх Евтимий
аполнаре  
аполнаре -ꙗ м ЛИ (1) Аполинарий Лаодикийски, живял през IV в., обявен за еретик на Втория вселенски събор. проклнат же въсе єреткы. арїа г͠лю  евнѻмїа • савелїа же  македонїа. аполнарїа  ѻргена,  съпсанїа хь ИМ 164r.14