Речник на Патриарх Евтимий
жтодавьць  
жтодавьць м (1) Този, който дава, раздава зърно, жито. Сце ѹбѡ вторы іѡсфь жтодавецъ своⷨ ѹенкѡⷨ покаꙁа се ИМ 163r.31