Речник на Патриарх Евтимий
жтескъ  
жтескъ вж. жтскъ