Речник на Патриарх Евтимий
елканъ  
елканъ м ЛИ (1) Елкан – баща на старозаветния пророк Самуил, съвременник на царете Саул и Давид. ѿц͠ь ѹбо дорѡѳе нарцааше се, м͠т же, єѵсевїа • ꙗкоже дрѹгы єлкана съ анною же древл мл͠твою самѹла рожⷣьше  неплодн сѹще Нед 604v.39