Речник на Патриарх Евтимий
ектенꙗ  
ектенꙗ ж (4) Ектения – поредица от кратки молитвени прошения в богослужението. Таже ектенїѧ малаѧ Яков 309.29 По а꙯ антфонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.2 По в꙯-мъ антѳонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.4 Същото значение и в Яков 314.1. малаꙗ ектенꙗ Вж. Яков 310.4 309.29 310.3.