Речник на Патриарх Евтимий
арцвоуревъ  
арцвоуревъ прил от ЛИ (3) Арцивуриев или Арцивурциев. постъ арцвоуревъ Пост “арачаворк” или Сергиевски пост по името на мъченика Сергий, живял през ІV в., чиято памет арменците празнуват в събота след арачаворк. Пакы въпрашаю ваⷭ. ради ьсого постите се пость арцивꙋрїевь ИМ 171r.1 ꙗкоⷤ въ армѣнскыиⷯ написано ⷭ книгаⷯ. и ниєдин же ѿ таковыиⷯ пѡⷭ арцивꙋревь пѡⷭ нареⷱ се  ИМ 171r.30 повелѣ въсѣмь армѣнѡⷨ постити се ѻ сконанїи єгѻ. и пеаловати и сѣтовати на д͠нїи оуреⷱны въ лѣтѣ, и поⷭ тъи арцївꙋрцевь именова ИМ 171v.28