Речник на Патриарх Евтимий
антоне  
антоне -ꙗ м ЛИ (3) Антоний Велики – основателят на отшелничеството, живял през III–IV в. По съвѣтѹ же велкааго Антѡнїа Нїтрїйскѫѧ постгѡшѧ гѡрѫ Филот 83.31 егоже дѹшѫ вдѣ аг͠гелы на небо носмѫ велкый Антѡнїе Филот 84.17 прѣподобных богоносных ѡтьцъ нашх: Антѡнїа, Еѵѳѵмїа... ЛЙЗ 287.5