Речник на Патриарх Евтимий
антфонъ  
антфонъ м (21) Стих от псалм, който се пее от двата клира с редуване. Таже степеньн, а꙯ антфон д꙯-го гласа, прокмен глас д꙯ Теоф 263.21 Такожде же длъжень ест(ь) творт  на которыйждо антїфонъ ЛЙЗ 290.21 По в꙯-мъ антѳонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.3 Същото значение и в ЛЙЗ 290.20 290.22 ЛЙЗ 290.31 СЙЗ 358.18 359.1 359.5 359.19 359.22 360.6 СВВ 392.25 393.10 393.11 393.19 393.25 393.27 Яков 310.2 (2) 310.5.