Речник на Патриарх Евтимий
антмсъ  
антмсъ м (3) Осветен плат, който се разстила върху престола по време на литургията. Молтва ѡ вѣрных пръваа по еже прострѣт антмсꙿ СЙЗ 362.27 Молтва ѡ вѣрных пръваа по еже прострѣт антїмсꙿ ЛОглаш 375.4 Раꙁвваеть антмсъ Яков 315.10