Речник на Патриарх Евтимий
алллоуꙗ  
алллоуꙗ междум (3) Възглас в християнското богослужение със значение ‘хвалете Господа’. Аще ли же вы Христовы, оубо сѣме Авраамле есте вѣрою, по ѡбѣтованїю наслѣдници. Аллилꙋїа Теоф 277.8 Чьтець: Аллїлоуїа, ѱалѡм Дав(и)довь ЛЙЗ 292.27 Съ вѣроѫ и съ страхѡмъ пристѫпимъ, да причѧстници жизни вѣчнѣй бѫдемъ, аллїлоуїа СВВ 398.16