Речник на Патриарх Евтимий
аеръ  
аеръ м (6) Голямата покривка за богослужебните съдове дискос и потир. свѧщеннк, въꙁемꙿ аеръ, полагаеть его на лѣвое рамо дїакѡнѹ ЛЙЗ 296.5 Аер же въꙁемь ѡт рамена дїакѡнѹ  покадвь тъ, тако дръжѫщѹ кадлѡ дїакѡнѹ, покрываеть съ нмь свѧтаа ЛЙЗ 296.25 ѹдарвь по малѹ трїщ въ дїскосъ  цѣловавь, полагаеть тѫ съ аерѡм ЛЙЗ 298.28 Същото значение и в ЛЙЗ 288.18 298.17 298.24.