Исторически речник
жтодавьць  
жтодавьць м Този, който дава, раздава зърно, жито Сце ѹбѡ вторы іѡсфь жтодавецъ своⷨ ѹенкѡⷨ покаꙁа се ИМ 163r.31.