Исторически речник
ꙁъломѫдре  
ꙁъломѫдре -ꙗ ср Лъжливо учение, отклоняващо се от догмите на вярата; зломислие  арїе въ алеѯандрї на Х͠а въꙁбѣс се.  свое ꙁлѡмѹдрїе въсѣмь ꙗвлнно сътвор. с͠на б͠жїа  б͠а г͠а нашего І͠ѵ Х͠а въ тварь съвест дръꙁнѹвь Конст. 429r.37.