Исторически речник
ꙁълобѣсьноват  
ꙁълобѣсьноват -ꙁълобѣсьнѹѭ -ꙁълобѣсьнѹеш несв Беснея, обзет от зъл дух, бяс Ꙗкоже ѹбо ꙁлобѣснѹѫща сѧ того вдѣ свѧтѣйшї патрїархꙿ Германъ, не сътръпѣ того тако на мнѡѕѣ хѹлт ЙП 188.30.