Исторически речник
ꙁлатоѫꙁдьнъ  
ꙁлатоѫꙁдьнъ -ꙑ прил Който има златна юзда, златоюзден не бѣ тѡ тамо попеенїе ѻ съпрѫгѡⷯ вѡлѡвъ. нⷤ ѻ ꙁлатѡѹꙁнⷣꙑⷯ конеⷯ Петк. 77r.