Исторически речник
ꙁлатарь  
ꙁлатарь -ꙗ м Този, който изработва изделия от злато, златар таже ꙁлатаре хꙑтрїе съꙁва кѹпно Конст. 426r.37.