Исторически речник
ꙁемльнъ  
ꙁемльнъ -ꙑ прил 1. Който се отнася до земята, земен, поземлен, на земята Дарꙑ же велкꙑ  стежанїа ꙁемльнаа доволно цр͠квамь даат ꙁавѣща Конст. 428r.14. тѣмже  б͠гоѡ͠ць д͠вдь ѻбрадованнѣ нѣкако въсе ꙁемльнꙑе съꙁꙑваеть къ веселїю конце въпїе • въс єꙁц въсплещате рѹкам Конст. 433r.33. ходеще въ млотех  въ коꙁїахь кожахь. скръбеще  оꙁлоблн, въ врътьпохь обтающе  пропастехь ꙁемльнꙑхь Кипр. 235.27. 2. Преходен, смъртен, земен Аще нбⷭнꙑ л͠кь бѣ ємѹⷤ по съставѹ слѻво съедн се, не б тлѣнꙿнь  съмрьтꙿн  ꙁемльⷩ. нбⷭнї бѡ жтел, нетлѣнн сѹⷮ  бесмрьтн ИМ 165v.13. Прѣжде вѣнаго покоа покой не ай  прѣжде вѣнꙑх благь ꙁемльнꙑх не прїемл Кипр. 236.10. Сѣмена небеснаго плодоношенїа вь мьшелех ꙁемльнꙑх благовѣрно вьꙁрастт вьꙁможе плѡд бож(ь)ствнꙑх мнѡжьства Теоф. 269.26. ꙁемльн Кат същ. м. мн. Земните обитатели, хората  ꙁемльное ѹбѻ тѣло на ꙁемл, ꙁемльнꙑмь  съроднꙑмь ѻстав Конст. 438r.35. єгда же слава въ вꙑшнхь слꙑша се  на ꙁемл мрь, ѡт тол небесна съ ꙁемльнꙑм смѣсше се І Никод. 212.9. Сего рад благословт те богь вь вѣкꙑ. Гредѣте, ѡ ꙁемльнї, сьтецѣм се ѹсрьдно порьпст облно юдеса бож(ь)стьвнаа Ѳеѡфанꙑ царце Теоф. 256.14. ꙁемльнаꙗ Като същ. ср. мн. Земните неща, земното въспоте г͠в пѣснь новѹ. въспоте  раⷣуте се  поте ꙗко двна сътвор г͠ь. ꙗко с͠тѹю прослав. въсплещте рѹкам. лкь съетате. ѿ ꙁемльнꙑⷯ въꙁвꙑсте се. на н͠бса мꙑслїю прѣдѣте Нед. 611r.38. Аще прлѣпш се господев въседѹшьно. любовїю  вѣрою, въ скорѣ тебе ѡт ꙁемльнꙑхь въꙁвꙑсть Кипр. 236.24.