Исторически речник
ꙁвѣрьскъ  
ꙁвѣрьскъ -ꙑ прил Който се отнася до диво животно, звяр; зверски Рее же къ нмѹ бл͠женаа • Ꙍ бестѹднаго т  ѕвѣрскаго срⷣца крьвопїце Нед. 609v.5.