Исторически речник
ꙁвѣре  
ꙁвѣре -ꙗ ср събир Диви животни, зверове Прѣⷣреⷱнꙑе же єрес сїа естѡ ѿ негѡ гл͠ма слꙑшеще, распꙑхаахѹ се срⷣц.  ꙗкоⷤ двї ѕвѣрїе скрежетаахоꙷ на нь ꙁѹбꙑ пакост ємѹ твореще ИМ 164v.4. Ѕвѣрїе ꙁїаахѹ,  мⷱнц наѕѣм стоахѹ тѣлесꙑ непотресною дш͠ею къ вьсакомѹ вдѹ мѹкь себе ѻпльающе, и̑ свѣтлѹ поставлꙗюще побѣдѹ Нед. 603v.28 Ѡн бѡ, ꙗко ѡт небесъ коненѣ съвръжен бꙑвше  тъма въ мѣсто свѣта сѫще, непрѣстанно, ꙗкоже ѕвѣрїе неѹкрѡтмї, въселеннѫѧ въсѧ обхѡдѧть ЙП 184.12.