Исторически речник
ꙁаконоположт  
ꙁаконоположт -ꙁаконоположѫ -ꙁаконоположш св Установя, положа закон, узаконя; постановя Сце въ свѣтоноснꙑ недѣлнꙑ д͠нь ꙁаконополож творт вонꙿскꙑⷨ нѡⷨ Конст. 435v.23. Сего въсѣмь жтелꙗ  ц͠ра ѹстро, єгоже свома рѹкама съꙁда л͠ка. єгоже въ ра поставль,  юже въ нмь пще неꙁавстно наслажⷣат се ꙁаповѣда, єдномѹ тъкмо дрѣвѹ невкѹснѹ бꙑт ꙁаконоположвь Нед. 607v.41. Сего рад богь, провѣдꙑй тѣхь ѹдобь поплъꙁновенное, нтоже о ѹмнꙑхь Мѡѵсею тѣмь ꙁаконоположт повелѣ, ꙗко да не въ многобожїе въпаднѹт І Никод. 206.16.