Исторически речник
ерм  
ерм -ꙗ м ЛИ Хермес – старогръцки бог, син на Зевс и плеядата Мая Сѹдї рее. асклпїе • єрм тръвелкꙑ •  апѡлонь •  дїе.  дїонѵсь,  прої по редѹ Нед. 606v.39.