Исторически речник
елканъ  
елканъ м ЛИ Елкан – баща на старозаветния пророк Самуил, съвременник на царете Саул и Давид ѿц͠ь ѹбо дорѡѳе нарцааше се, м͠т же, єѵсевїа • ꙗкоже дрѹгꙑ єлкана съ анною же древл мл͠твою самѹла рожⷣьше  неплодн сѹще Нед. 604v.39.