Исторически речник
ектенꙗ  
ектенꙗ ж Ектения – поредица от кратки молитвени прошения в богослужението Таже ектенїѧ малаѧ Яков 309.29. По а꙯ антфонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.2. По в꙯-мъ антѳонѣ ектенїѧ малаѧ Яков 310.4.