Исторически речник
еклсархъ  
еклсархъ м Еклисиарх – иконом на църква или манастир же тогда тоѫ храмѹ еклсїархѹ въ сънѣ прѣдставш, повелѣ того масломꙿ помаꙁат ѡт прѣстꙑѧ богоматере свѧтаго кандла по въсемѹ тѣлѹ Филот. 95.12.