Исторически речник
арцвѹревъ  
арцвѹревъ прил от ЛИ Арцивуриев или Арцивурциев постъ арцвѹревъ Пост “арачаворк” или Сергиевски пост по името на мъченика Сергий, живял през ІV в., чиято памет арменците празнуват в събота след арачаворк Пакꙑ въпрашаю ваⷭ. рад ьсого постте се пость арцвѹрїевь ИМ 171r.1 ꙗкоⷤ въ армѣнскꙑⷯ напсано ⷭ кнгаⷯ.  нєдн же ѿ таковꙑⷯ пѡⷭ арцвѹревь пѡⷭ нареⷱ се ИМ 171r.30. повелѣ въсѣмь армѣнѡⷨ постт се ѻ сконанї єгѻ.  пеаловат  сѣтоват на д͠нї ѹреⷱнꙑ въ лѣтѣ,  поⷭ тъ арцївѹрцевь менова ИМ 171v.28.