Исторически речник
анктъ  
анктъ м ЛИ Аникита – светец, живял през ІІІ–ІV в., пострадал за вярата при император Диоклетиан дїоклтїанꙿ же по вънгда мнѡго мѹт ст͠го фѡтїа  анїкта, б͠гопѹстнꙑмь гнѣвѡⷨ тѣло его раꙁдроблно бꙑⷭ Конст. 425v.11.