Исторически речник
гедеоновъ  
гедеоновъ прил притеж ЛИ Гедеонов, на Гедеон – съдията, който повежда Израил към победа над мадиамците гедеоново рѹно Гедеоново руно като название на Богородица от Богородичния акатист и символ на силата й над противниците на християнството Тꙑ єс ꙁапеатлѣннаа кнїга, врътоградъ ꙁаклюеннꙑй, Гедеѡново рѹно, камень несѣкомꙑй, дверъ ꙁатворенаа Мих. 171.21.