Исторически речник
галꙗ  
галꙗ ж МИ Галия – римското наименование на обширна област в Западна Европа два̏ цр͠а проее съдръжаахѹ црⷭтво. же въ ст͠ꙑхь кѡнстантінь.  маѯїмїань галерїе. ѻвь ѹбо въ галїахь вретанїскꙑхь, ѻвь же въ нкѡмдї въстонѣ Конст. 425v.21.  тако съ велкою радостїю же въ ст͠ꙑхь кѡнстантінь въ галїе вретанїскꙑе въꙁврат се Конст. 425v.6.  сн͠а ѹбо своего кѡнстанта ксара нарекь, въ галлїе ѿпѹст Конст. 429r.15.