Исторически речник
галатꙗ  
галатꙗ ж МИ Галатия – римска провинция в Мала Азия, образувана през 25 г. пр. н. е. от областите Галатия, Писидия, Памфилия и част от Ликаония къ смь егѵ̈пьⷮсцї  ѳївесцї  лвїсцї. месопѡтамте же  перꙿсцї єпкⷭѡп. нъ нже скѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна. пѻнꙿть же  галатїа  памфїлїа. Конст. 430r.27.