Исторически речник
арианꙗни  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
арианꙗннъ, арианꙗнньарианꙗннаарианꙗннѹарианꙗннъ, арианꙗнньарианꙗннаарианꙗнномь, арианꙗнномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
арианꙗннѣарианꙗннеарианꙗнеарианꙗнъ, арианꙗньарианꙗнемъ, арианꙗнемьарианꙗнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
арианꙗнꙑарианꙗнехъ, арианꙗнехь---
арианꙗни -ъ, м Само мн. Ариани, последователи на арианството, християнска ерес, разпространявана от Арий [IV в.], осъдена от I и II Вселенски събор. в͗сѧ ресь въ мѧ ле менѹма• ꙗкоже аранѣне• несторꙗнѣне• сеѹрнѣне•  н такожде• дꙗволѧ сѫть рес ПА 299а Изч ПА От Гр [οἱ] ᾿Αρειανοί аранѣне нвб Срв. ариани ВА