Исторически речник
несторианꙗни  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
несторианꙗннъ, несторианꙗнньнесторианꙗннанесторианꙗннѹнесторианꙗннъ, несторианꙗнньнесторианꙗннанесторианꙗнномь, несторианꙗнномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
несторианꙗннѣнесторианꙗнненесторианꙗненесторианꙗнъ, несторианꙗньнесторианꙗнемъ, несторианꙗнемьнесторианꙗнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
несторианꙗнꙑнесторианꙗнехъ, несторианꙗнехь---
несторианꙗни -ъ, м Само мн. Несторианци, последователи на несторианството, християнска ерес, възникнала в началото на V в., осъдена от V Вселенски събор. в͗сѧ ресь въ мѧ ле менѹма• ꙗкоже аранѣне• несторꙗнѣне• сеѹрнѣне•  н такожде• дꙗволѧ сѫть рес ПА 299а Изч ПА несторꙗнѣне нвб Срв. несторианец ВА РБЕ