Исторически речник
оригениани  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
оригенианнъ, оригенианньоригенианнаоригенианнѹоригенианнъ, оригенианньоригенианнаоригенианномь, оригенианномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
оригенианнѣоригенианнеоригенианеоригенианъ, оригенианьоригенианемъ, оригенианемьоригенианꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
оригенианꙑоригенианехъ, оригенианехь---
оригениани -ъ, м Само мн. Оригениани, последователи на оригенизма, християнска ерес, осъдена от V Вселенски събор през V в. събьрана цркꙑ вѣрѹмъ• ꙗкоже  велкаа свѣтла•  ѹтеле стнꙑ• атанасъ• васль• гргоръ•  ѡанъ•  курлъ алексан͗дрꙗ• велкаго града•  не мѹдрѹѭщхъ сце• отъметамъ•  проклнамъ• съ подъѱанꙑм ресьм• въꙁнкъшм•  по пршьствь гн• въ раꙁлнаа мена• хъже мена сѫть с• а смонан: ... мд оргенан же  адамнат ПА 301b Изч. ПА