Исторически речник
диакониꙗ,   [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
диаконꙗ, диаконьꙗдиаконѩ, диаконьѩ, диаконѫ, диаконедиакон, диаконьдиаконѭ, диаконьѭ, диаконѫ, диаконѧ, диаконю, диаконѹдиаконѥѭ, диаконьѥѭ, диаконеѫ, диаконеѧ, диаконеюдиакон, диаконь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
диаконѥдиаконѩ, диаконьѩ, диаконедиакон, диаконь, диаконедиаконꙗмъ, диаконꙗмь, диаконьꙗмъ, диаконьꙗмьдиаконꙗм, диаконьꙗмдиаконꙗхъ, диаконꙗхь, диаконьꙗхъ, диаконьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
диакон, диаконьдиаконю, диаконью, диаконѹдиаконꙗма, диаконьꙗма
диакониꙗ, --ѩ ж Дякония, службата на дякона да ѡци и братїа да ꙋвѣстъ ваша стꙑнѣ ѡти иꙁвоⷣ добръ бѣше нѫ аꙁъ бѣⷯ немощенъ съ окомъ едїнѣмъ не видѣⷯ. и дрꙋгое дїаконїа цръковна мѧ ѡбⸯдръжаше да молѧ въсѣкого ьтѫщаго или прѣписꙋѫщаго не клънѣте мене грѣшнаго Гаврїила нѫ пае блвите да и ваⷭ бъ блгословитъ. Бел 83.2