Исторически речник
оглашенъ  
оглашенъ -ыи прич.-прил. Подготвен за приемане на християнството, наставен в правата вяра. въ въторыи же оглашенъі• таче въ третии Кормч. Изч Кормч. нвб Срв. оглашавам АК НТ НГер ЕтМл БТР