Исторически речник
проскомидиꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
проскомидꙗ, проскомидапроскомидѩ, проскомидѧ, проскомидѫ, проскомидепроскомид, проскомидпроскомидѭ, проскомидѫ, проскомидѧ, проскомидюпроскомидеѭ, проскомидеѫ, проскомидеѧпроскомид, проскомид
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
проскомид-----
NfOuNfGuNfDu
---
проскомидиꙗ ж Проскомидия - първата част на Светата литургия, по време на която хлябът и виното се подготвят за извършването на освещаването. ҆ а҆бїе пршⷣе прото папа, ҆ въꙁе́мь врѣмѧ ѿ патрїа́ рха, ѿхѡ́дⷮ ҆ тво́рⷮ проскомдїѫ Вел. четв. Вел. четв.