Исторически речник
прьвопрѣстольникъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прьвопрѣстольнкъ, прьвопрѣстольнкь, прьвопрѣстолънкъ, прьвопрѣстолънкь, прьвопрѣстолнкъ, прьвопрѣстолнкьпрьвопрѣстольнка, прьвопрѣстолънка, прьвопрѣстолнкапрьвопрѣстольнкѹ, прьвопрѣстолънкѹ, прьвопрѣстолнкѹпрьвопрѣстольнкъ, прьвопрѣстольнкь, прьвопрѣстолънкъ, прьвопрѣстолънкь, прьвопрѣстолнкъ, прьвопрѣстолнкьпрьвопрѣстольнка, прьвопрѣстолънка, прьвопрѣстолнкапрьвопрѣстольнкомь, прьвопрѣстольнкомъ, прьвопрѣстолънкомь, прьвопрѣстолънкомъ, прьвопрѣстолнкомь, прьвопрѣстолнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прьвопрѣстольнцѣ, прьвопрѣстолънцѣ, прьвопрѣстолнцѣпрьвопрѣстольне, прьвопрѣстолъне, прьвопрѣстолнепрьвопрѣстольнц, прьвопрѣстолънц, прьвопрѣстолнцпрьвопрѣстольнкъ, прьвопрѣстольнкь, прьвопрѣстолънкъ, прьвопрѣстолънкь, прьвопрѣстолнкъ, прьвопрѣстолнкьпрьвопрѣстольнкомъ, прьвопрѣстольнкомь, прьвопрѣстолънкомъ, прьвопрѣстолънкомь, прьвопрѣстолнкомъ, прьвопрѣстолнкомьпрьвопрѣстольнкꙑ, прьвопрѣстолънкꙑ, прьвопрѣстолнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прьвопрѣстольнкꙑ, прьвопрѣстолънкꙑ, прьвопрѣстолнкꙑпрьвопрѣстольнцѣхъ, прьвопрѣстольнцѣхь, прьвопрѣстолънцѣхъ, прьвопрѣстолънцѣхь, прьвопрѣстолнцѣхъ, прьвопрѣстолнцѣхьпрьвопрѣстольнка, прьвопрѣстолънка, прьвопрѣстолнкапрьвопрѣстольнкѹ, прьвопрѣстолънкѹ, прьвопрѣстолнкѹпрьвопрѣстольнкома, прьвопрѣстолънкома, прьвопрѣстолнкома
прьвопрѣстольникъ --а м Първопрестолник; светско или духовно лице, което упражнява висша власт; върховен предстоятел. па́вла жѐ ҆҆ пе́тра ⸱ бы́вшїхъ пръвѡпрѣстѡ́лнкъ сегѡ црⷭ҇вꙋѫ҆҆щаⷢ҇ граⷣ • еще же ҆҆ ѻ҆҆нѡ́рїа бы́вшагѡ па́пѫ ста́рѣшаⷢ҇ рма • ку́ра ꙼же а҆҆леѯандрї е҆҆пкⷭ҇пьствѡва́вшагѡ • ма[ка]рїа же ҆҆же а҆нтїѻ҆хї [пр]ѧтнѣ бы́вшагѡ пръвѡпрѣстѡ́лнка • ҆҆ сте́фана ꙋ҆҆ен́ка е҆҆г҄ѡ Уст.Конст. 80в.