Исторически речник
прьвоархиереи  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣꙗ, прьвоархиереꙗ, прьвоархиерѣа, прьвоархиереапрьвоархиерѣю, прьвоархиерею, прьвоархиерѣов, прьвоархиереов, прьвоархиерѣв, прьвоархиерев, прьвоархиерѣев, прьвоархиереевпрьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣꙗ, прьвоархиереꙗ, прьвоархиерѣа, прьвоархиереапрьвоархиерѣемь, прьвоархиереемь, прьвоархиерѣмь, прьвоархиеремь, прьвоархиерѣомь, прьвоархиереомь, прьвоархиерѣемъ, прьвоархиереемъ, прьвоархиерѣмъ, прьвоархиеремъ, прьвоархиерѣомъ, прьвоархиереомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣю, прьвоархиереюпрьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣемъ, прьвоархиереемъ, прьвоархиерѣмъ, прьвоархиеремъ, прьвоархиерѣомъ, прьвоархиереомъ, прьвоархиерѣемь, прьвоархиереемь, прьвоархиерѣмь, прьвоархиеремь, прьвоархиерѣомь, прьвоархиереомьпрьвоархиерѣѩ, прьвоархиереѩ, прьвоархиерѣѧ, прьвоархиереѧ, прьвоархиерѣѫ, прьвоархиереѫ, прьвоархиерѣе, прьвоархиерее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прьвоархиерѣ, прьвоархиерепрьвоархиерѣхъ, прьвоархиерехъ, прьвоархиерѣхь, прьвоархиерехьпрьвоархиерѣꙗ, прьвоархиереꙗ, прьвоархиерѣа, прьвоархиереапрьвоархиерѣю, прьвоархиереюпрьвоархиерѣема, прьвоархиереема, прьвоархиерѣма, прьвоархиерема, прьвоархиерѣома, прьвоархиереома
прьвоархиереи --ꙗ м Обр. Към името на Иисус Христос: първосвещеник, върховен висш, пръв сред архиереите. да намъ нѫⷣжа єⷭ гл͠ат  проповѣдат ѵⷢле. поданꙿнѣ намъ блгⷣт ѿ пръвоархереꙗ хаⷭ. вⷭа же да наставтъ Сб.Герм. Сб.Герм. 202а.