Исторически речник
крьстиꙗнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
крьстиꙗнъ, крьстиꙗнькрьстиꙗнакрьстиꙗнѹкрьстиꙗнъ, крьстиꙗнькрьстиꙗнакрьстиꙗномь, крьстиꙗномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
крьстиꙗнѣкрьстиꙗне, крьстиꙗнꙑкрьстиꙗнкрьстиꙗнъ, крьстиꙗнькрьстиꙗномъ, крьстиꙗномькрьстиꙗнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
крьстиꙗнꙑкрьстиꙗнѣхъ, крьстиꙗнѣхькрьстиꙗнакрьстиꙗнѹкрьстиꙗномакрьстиꙗно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
крьстиꙗнакрьстиꙗнѹкрьстиꙗнокрьстиꙗнакрьстиꙗномь, крьстиꙗномъкрьстиꙗнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
крьстиꙗнакрьстиꙗнъ, крьстиꙗнькрьстиꙗномъ, крьстиꙗномькрьстиꙗнакрьстиꙗнꙑкрьстиꙗнѣхъ, крьстиꙗнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
крьстиꙗнѣкрьстиꙗнѹкрьстиꙗномакрьстиꙗнакрьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнѫкрьстиꙗнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
крьстиꙗнѫ, крьстиꙗнѹкрьстиꙗноѭ, крьстиꙗноѫ, крьстиꙗноѧ, крьстиꙗноюкрьстиꙗнѣкрьстиꙗнꙑкрьстиꙗнъ, крьстиꙗнькрьстиꙗнамъ, крьстиꙗнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
крьстиꙗнꙑкрьстиꙗнамкрьстиꙗнахъ, крьстиꙗнахькрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѹкрьстиꙗнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
крьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнокрьстиꙗнаго, крьстиꙗнаего, крьстиꙗнааго, крьстиꙗнаго, крьстиꙗного, крьстиꙗнога, крьстиꙗнгокрьстиꙗнѹмѹ, крьстиꙗнѹемѹ, крьстиꙗнѹѹмѹ, крьстиꙗнѹмѹ, крьстиꙗноомѹ, крьстиꙗномѹ, крьстиꙗноѹмѹ, крьстиꙗнмѹкрьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнокрьстиꙗнаго, крьстиꙗнаего, крьстиꙗнааго, крьстиꙗнаго, крьстиꙗного, крьстиꙗнога, крьстиꙗнгокрьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
крьстиꙗнѣмь, крьстиꙗнѣемь, крьстиꙗнѣѣмь, крьстиꙗнѣамь, крьстиꙗнѣмь, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗнѣемъ, крьстиꙗнѣѣмъ, крьстиꙗнѣамъ, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗномь, крьстиꙗномъкрьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнꙑ, крьстиꙗнокрьстиꙗнкрьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнѣхъ, крьстиꙗнѣхькрьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗнѣмькрьстиꙗнꙑѧ, крьстиꙗнꙑꙗ, крьстиꙗнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
крьстиꙗнꙑм, крьстиꙗнꙑмкрьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхькрьстиꙗнаꙗ, крьстиꙗнаа, крьстиꙗнаѣкрьстиꙗнѹю, крьстиꙗноюкрьстиꙗнꙑма, крьстиꙗнꙑмакрьстиꙗно, крьстиꙗное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
крьстиꙗнаго, крьстиꙗнаего, крьстиꙗнааго, крьстиꙗнаго, крьстиꙗного, крьстиꙗнога, крьстиꙗнгокрьстиꙗнѹмѹ, крьстиꙗнѹемѹ, крьстиꙗнѹѹмѹ, крьстиꙗнѹмѹ, крьстиꙗноомѹ, крьстиꙗномѹ, крьстиꙗноѹмѹ, крьстиꙗнмѹкрьстиꙗно, крьстиꙗноекрьстиꙗнаго, крьстиꙗнаего, крьстиꙗнааго, крьстиꙗнаго, крьстиꙗного, крьстиꙗнога, крьстиꙗнгокрьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмъкрьстиꙗнѣмь, крьстиꙗнѣемь, крьстиꙗнѣѣмь, крьстиꙗнѣамь, крьстиꙗнѣмь, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗнѣемъ, крьстиꙗнѣѣмъ, крьстиꙗнѣамъ, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗномь, крьстиꙗномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
крьстиꙗно, крьстиꙗноекрьстиꙗнаꙗ, крьстиꙗнаа, крьстиꙗнаѣ, крьстиꙗнаѧкрьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнѣхъ, крьстиꙗнѣхькрьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗнѣмькрьстиꙗнаꙗ, крьстиꙗнаа, крьстиꙗнаѣ, крьстиꙗнаѧкрьстиꙗнꙑм, крьстиꙗнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхькрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѹю, крьстиꙗноюкрьстиꙗнꙑма, крьстиꙗнꙑмакрьстиꙗнаꙗ, крьстиꙗнаа, крьстиꙗнаѣ, крьстиꙗнаѧкрьстиꙗнꙑѧ, крьстиꙗнꙑꙗ, крьстиꙗнѫѭ, крьстиꙗнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнокрьстиꙗнѫѭ, крьстиꙗнѹю, крьстиꙗноѭ, крьстиꙗноюкрьстиꙗнѫѭ, крьстиꙗноѫ, крьстиꙗноѧ, крьстиꙗноюкрьстиꙗнѣкрьстиꙗнꙑѧ, крьстиꙗнꙑꙗ, крьстиꙗнꙑекрьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнѣхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнꙑмъ, крьстиꙗнѣмъ, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнꙑмь, крьстиꙗнѣмькрьстиꙗнꙑѧ, крьстиꙗнꙑꙗ, крьстиꙗнꙑекрьстиꙗнꙑм, крьстиꙗнꙑмкрьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхъ, крьстиꙗнꙑхь, крьстиꙗнꙑхькрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
крьстиꙗнꙑма, крьстиꙗнꙑмакрьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшакрьстиꙗнѣшѹ, крьстиꙗнѣшюкрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
крьстиꙗнѣшемь, крьстиꙗнѣшемъкрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѣше, крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшь, крьстиꙗнѣшъкрьстиꙗнѣшемъ, крьстиꙗнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
крьстиꙗнѣшѧкрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшакрьстиꙗнѣшѹ, крьстиꙗнѣшюкрьстиꙗнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
крьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшакрьстиꙗнѣшѹ, крьстиꙗнѣшюкрьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшакрьстиꙗнѣшемь, крьстиꙗнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣкрьстиꙗнѣша, крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшь, крьстиꙗнѣшъкрьстиꙗнѣшемъ, крьстиꙗнѣшемькрьстиꙗнѣша, крьстиꙗнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѹ, крьстиꙗнѣшюкрьстиꙗнѣшемакрьстиꙗнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
крьстиꙗнѣшѧ, крьстиꙗнѣшѫ, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѫ, крьстиꙗнѣшѧ, крьстиꙗнѣшѹкрьстиꙗнѣшеѭ, крьстиꙗнѣшеѫ, крьстиꙗнѣшеѧ, крьстиꙗнѣшеюкрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
крьстиꙗнѣшѧ, крьстиꙗнѣшѫ, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшь, крьстиꙗнѣшъкрьстиꙗнѣшамъ, крьстиꙗнѣшамькрьстиꙗнѣшѧ, крьстиꙗнѣше, крьстиꙗнѣшѫкрьстиꙗнѣшамкрьстиꙗнѣшахъ, крьстиꙗнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѹ, крьстиꙗнѣшюкрьстиꙗнѣшамакрьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшаго, крьстиꙗнѣшаего, крьстиꙗнѣшааго, крьстиꙗнѣшагокрьстиꙗнѣшѹмѹ, крьстиꙗнѣшѹемѹ, крьстиꙗнѣшѹѹмѹ, крьстиꙗнѣшѹмѹ, крьстиꙗнѣшюмѹ, крьстиꙗнѣшюемѹ, крьстиꙗнѣшюѹмѹ, крьстиꙗнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
крьстиꙗнѣкрьстиꙗнѣшаго, крьстиꙗнѣшаего, крьстиꙗнѣшааго, крьстиꙗнѣшагокрьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъкрьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъкрьстиꙗнѣкрьстиꙗнѣше, крьстиꙗнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхь, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмькрьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшѫѫкрьстиꙗнѣшм, крьстиꙗнѣшмкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
крьстиꙗнѣшѹю, крьстиꙗнѣшююкрьстиꙗнѣшма, крьстиꙗнѣшмакрьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшаго, крьстиꙗнѣшаего, крьстиꙗнѣшааго, крьстиꙗнѣшагокрьстиꙗнѣшѹмѹ, крьстиꙗнѣшѹемѹ, крьстиꙗнѣшѹѹмѹ, крьстиꙗнѣшѹмѹ, крьстиꙗнѣшюмѹ, крьстиꙗнѣшюемѹ, крьстиꙗнѣшюѹмѹ, крьстиꙗнѣшюмѹкрьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
крьстиꙗнѣшаго, крьстиꙗнѣшаего, крьстиꙗнѣшааго, крьстиꙗнѣшагокрьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъкрьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъкрьстиꙗнѣе, крьстиꙗнѣ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшекрьстиꙗнѣшаꙗ, крьстиꙗнѣшаѣ, крьстиꙗнѣшаѧкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхь, крьстиꙗнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмькрьстиꙗнѣшаꙗ, крьстиꙗнѣшаѣ, крьстиꙗнѣшаѧкрьстиꙗнѣшм, крьстиꙗнѣшмкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѹю, крьстиꙗнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
крьстиꙗнѣшма, крьстиꙗнѣшмакрьстиꙗнѣшꙗ, крьстиꙗнѣшѣ, крьстиꙗнѣшаꙗкрьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшѧѩ, крьстиꙗнѣшѫѫ, крьстиꙗнѣшаѧ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшеѥкрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѫѫ, крьстиꙗнѣшѫѭ, крьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшѧѩ, крьстиꙗнѣшююкрьстиꙗнѣшѫѫ, крьстиꙗнѣшѫѭ, крьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшѧѩ, крьстиꙗнѣшюю, крьстиꙗнѣшеѭ, крьстиꙗнѣшеѫ, крьстиꙗнѣшеѧ, крьстиꙗнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
крьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшꙗ, крьстиꙗнѣшѣкрьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшѧѩ, крьстиꙗнѣшѫѫ, крьстиꙗнѣшаѧ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшеѥкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхь, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмъ, крьстиꙗнѣшмь, крьстиꙗнѣшмькрьстиꙗнѣшѧѧ, крьстиꙗнѣшѧѩ, крьстиꙗнѣшѫѫ, крьстиꙗнѣшаѧ, крьстиꙗнѣшее, крьстиꙗнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
крьстиꙗнѣшм, крьстиꙗнѣшмкрьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхъ, крьстиꙗнѣшхь, крьстиꙗнѣшхькрьстиꙗнѣшкрьстиꙗнѣшѹю, крьстиꙗнѣшююкрьстиꙗнѣшма, крьстиꙗнѣшма
крьстиꙗнъ -ии прил Християнски вꙿ се ꙋбо лѣто ꙋспе ... велкї  ⷭ҇тны  бл͠говѣрны госпоⷣ нашъ кнѧꙁ болгарскъ. менем Борсъ, хрстїаное же мѧ емѹ Мхал Бел. 1 а҆фркаⷩ ҆сторкъ хрⷭ҇тїанъ бѧше ХрГС 470b18 Бел. ХрГС христиꙗнъ