Исторически речник
крьстиꙗнька  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
крьстиꙗнъка, крьстиꙗнька, крьстиꙗнкакрьстиꙗнъкꙑ, крьстиꙗнькꙑ, крьстиꙗнкꙑ, крьстиꙗнъкѫ, крьстиꙗнькѫ, крьстиꙗнкѫкрьстиꙗнъцѣ, крьстиꙗньцѣ, крьстиꙗнцѣкрьстиꙗнъкѫ, крьстиꙗнькѫ, крьстиꙗнкѫ, крьстиꙗнъкѹ, крьстиꙗнькѹ, крьстиꙗнкѹкрьстиꙗнъкоѭ, крьстиꙗнъкою, крьстиꙗнькоѭ, крьстиꙗнькою, крьстиꙗнкоѭ, крьстиꙗнкою, крьстиꙗнъкоѫ, крьстиꙗнькоѫ, крьстиꙗнкоѫ, крьстиꙗнъкоѧ, крьстиꙗнькоѧ, крьстиꙗнкоѧкрьстиꙗнъцѣ, крьстиꙗньцѣ, крьстиꙗнцѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
крьстиꙗнъко, крьстиꙗнько, крьстиꙗнкокрьстиꙗнъкꙑ, крьстиꙗнькꙑ, крьстиꙗнкꙑкрьстиꙗнъкъ, крьстиꙗнькъ, крьстиꙗнкъ, крьстиꙗнъкь, крьстиꙗнькь, крьстиꙗнкь, крьстиꙗнокъ, крьстиꙗнокькрьстиꙗнъкамъ, крьстиꙗнькамъ, крьстиꙗнкамъ, крьстиꙗнъкамь, крьстиꙗнькамь, крьстиꙗнкамькрьстиꙗнъкам, крьстиꙗнькам, крьстиꙗнкамкрьстиꙗнъкахъ, крьстиꙗнькахъ, крьстиꙗнкахъ, крьстиꙗнъкахь, крьстиꙗнькахь, крьстиꙗнкахь
NfOuNfGuNfDu
крьстиꙗнъцѣ, крьстиꙗньцѣ, крьстиꙗнцѣкрьстиꙗнъкѹ, крьстиꙗнькѹ, крьстиꙗнкѹкрьстиꙗнъкама, крьстиꙗнькама, крьстиꙗнкама
крьстиꙗнька -ꙑ ж Християнка. Ако се наће [ полꙋвераць да ꙋꙁме христїанкꙋ ] ако е крадомь да се има покртⷭити ꙋ хритⷭїꙗнꙿстꙿво ДК и ре́коха на поп́вете : Ны́е прïе́маме тъ́ꙗ блꙋ́дница да бъ́де хрⷭ҇тїа́нⸯка Тр. дам. 201 ДК Тр. дам. христиꙗнька