Исторически речник
феревиитосъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
феревиитосъ, феревиитосьферевиитосаферевиитосѹ, феревиитосовферевиитосъ, феревиитосьферевиитосаферевиитосомь, феревиитосомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
феревиитосѣферевиитосеферевиитос, феревиитосовеферевиитосъ, феревиитось, феревиитосовъ, феревиитосовьферевиитосомъ, феревиитосомь, феревиитосовомъ, феревиитосовомьферевиитосꙑ, феревиитосовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
феревиитосꙑ, феревиитосовꙑ, феревиитосъмферевиитосѣхъ, феревиитосѣхь, феревиитосохъ, феревиитосохь, феревиитосовохъ, феревиитосовохьферевиитосаферевиитосѹферевиитосома
феревиитосъ м Теревинт, терпентиново дърво. фе́ревии҆тосъ же въсаже҆нъ стои҆тъ т҄ѹ. при немⸯже юде́са многа бываю҆ть, глть же и҆ всажⷣенъ жезлъ аггльскимъ ХрГС 409b21-23 ХрГС гр τερέβινθος