Исторически речник
протопопъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
протопопъ, протопопьпротопопапротопопѹ, протопоповпротопопъ, протопопьпротопопапротопопомь, протопопомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
протопопѣпротопопепротопоп, протопоповепротопопъ, протопопь, протопоповъ, протопоповьпротопопомъ, протопопомь, протопоповомъ, протопоповомьпротопопꙑ, протопоповꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
протопопꙑ, протопоповꙑ, протопопъмпротопопѣхъ, протопопѣхь, протопопохъ, протопопохь, протопоповохъ, протопоповохьпротопопапротопопѹпротопопома
протопопъ --а м Протопоп, главен свещеник, поп. ҆ а҆бїе пршⷣе протопапа, ҆ въꙁе́мь врѣмѧ ѿ патрїа́рха, ѿхѡ́дⷮ ҆ тво́рⷮ проском дїѫ• Вел. Четв. 61а Съвръшиⷭ сїи минеи мⷭца ферварїа. ѲІ. въ бгохранимѣмь Бдини градѣ при храмꙋ Въведенїа стаа въ стыхь при всеосщеннѡⷨ митрополитѣ кѵⷬ Стефанѣ повелѣнїемь протопопѣ Петра въ лѣⷮ ꙀМГ. въ врѣмена тежⸯка и нꙋждна. Бел. Вел. Четв Бел