Исторически речник
православьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
православьнъ, православьньправославьнаправославьнѹправославьнъ, православьньправославьнаправославьномь, православьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
православьнѣправославьне, православьнꙑправославьнправославьнъ, православьньправославьномъ, православьномьправославьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
православьнꙑправославьнѣхъ, православьнѣхьправославьнаправославьнѹправославьномаправославьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
православьнаправославьнѹправославьноправославьнаправославьномь, православьномъправославьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
православьнаправославьнъ, православьньправославьномъ, православьномьправославьнаправославьнꙑправославьнѣхъ, православьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
православьнѣправославьнѹправославьномаправославьнаправославьнꙑ, православьнѫправославьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
православьнѫ, православьнѹправославьноѭ, православьноѫ, православьноѧ, православьноюправославьнѣправославьнꙑправославьнъ, православьньправославьнамъ, православьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
православьнꙑправославьнамправославьнахъ, православьнахьправославьнѣправославьнѹправославьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
православьнꙑ, православьнꙑ, православьноправославьнаго, православьнаего, православьнааго, православьнаго, православьного, православьнога, православьнгоправославьнѹмѹ, православьнѹемѹ, православьнѹѹмѹ, православьнѹмѹ, православьноомѹ, православьномѹ, православьноѹмѹ, православьнмѹправославьнꙑ, православьнꙑ, православьноправославьнаго, православьнаего, православьнааго, православьнаго, православьного, православьнога, православьнгоправославьнꙑмь, православьнꙑмь, православьнꙑмъ, православьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
православьнѣмь, православьнѣемь, православьнѣѣмь, православьнѣамь, православьнѣмь, православьнѣмъ, православьнѣемъ, православьнѣѣмъ, православьнѣамъ, православьнѣмъ, православьномь, православьномъправославьнꙑ, православьнꙑ, православьноправославьнправославьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхь, православьнѣхъ, православьнѣхьправославьнꙑмъ, православьнꙑмъ, православьнꙑмь, православьнꙑмь, православьнѣмъ, православьнѣмьправославьнꙑѧ, православьнꙑꙗ, православьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
православьнꙑм, православьнꙑмправославьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхьправославьнаꙗ, православьнаа, православьнаѣправославьнѹю, православьноюправославьнꙑма, православьнꙑмаправославьно, православьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
православьнаго, православьнаего, православьнааго, православьнаго, православьного, православьнога, православьнгоправославьнѹмѹ, православьнѹемѹ, православьнѹѹмѹ, православьнѹмѹ, православьноомѹ, православьномѹ, православьноѹмѹ, православьнмѹправославьно, православьноеправославьнаго, православьннаего, православьнааго, православьнаго, православьного, православьнога, православьнгоправославьнꙑмь, православьнꙑмь, православьнꙑмъ, православьнꙑмъправославьнѣмь, православьнѣемь, православьнѣѣмь, православьнѣамь, православьнѣмь, православьнѣмъ, православьнѣемъ, православьнѣѣмъ, православьнѣамъ, православьнѣмъ, православьномь, православьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
православьно, православьноеправославьнаꙗ, православьнаа, православьнаѣ, православьнаѧправославьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхь, православьнѣхъ, православьнѣхьправославьнꙑмъ, православьнꙑмъ, православьнꙑмь, православьнꙑмь, православьнѣмъ, православьнѣмьправославьнаꙗ, православьнаа, православьнаѣ, православьнаѧправославьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
православьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхьправославьнѣправославьнѹю, православьноюправославьнꙑма, православьнꙑмаправославьнаꙗ, православьнаа, православьнаѣ, православьнаѧправославьнꙑѧ, православьнꙑꙗ, православьнѫѭ, православьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
православьнѣ, православьноправославьнѫѭ, православьнѹю, православьноѭ, православьноюправославьнѫѭ, православьноѫ, православьноѧ, православьноюправославьнѣправославьнꙑѧ, православьнꙑꙗ, православьнꙑеправославьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнѣхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхь, православьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
православьнꙑмъ, православьнꙑмъ, православьнѣмъ, православьнꙑмь, православьнꙑмь, православьнѣмьправославьнꙑѧ, православьнꙑꙗ, православьнꙑеправославьнꙑм, православьнꙑмправославьнꙑхъ, православьнꙑхъ, православьнꙑхь, православьнꙑхьправославьнѣправославьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
православьнꙑма, православьнꙑмаправославьнѣ, православьнѣшправославьнѣшаправославьнѣшѹ, православьнѣшюправославьнѣправославьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
православьнѣшемь, православьнѣшемъправославьнѣшправославьнѣправославьнѣше, православьнѣшправославьнѣшь, православьнѣшъправославьнѣшемъ, православьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
православьнѣшѧправославьнѣшправославьнѣшхъ, православьнѣшхьправославьнѣшаправославьнѣшѹ, православьнѣшюправославьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
православьнѣе, православьнѣ, православьнѣшеправославьнѣшаправославьнѣшѹ, православьнѣшюправославьнѣе, православьнѣ, православьнѣшеправославьнѣшаправославьнѣшемь, православьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
православьнѣшправославьнѣе, православьнѣправославьнѣша, православьнѣшправославьнѣшь, православьнѣшъправославьнѣшемъ, православьнѣшемьправославьнѣша, православьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
православьнѣшправославьнѣшхъ, православьнѣшхьправославьнѣшправославьнѣшѹ, православьнѣшюправославьнѣшемаправославьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
православьнѣшѧ, православьнѣшѫ, православьнѣшеправославьнѣшправославьнѣшѫ, православьнѣшѧ, православьнѣшѹправославьнѣшеѭ, православьнѣшеѫ, православьнѣшеѧ, православьнѣшеюправославьнѣшправославьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
православьнѣшѧ, православьнѣшѫ, православьнѣшеправославьнѣшь, православьнѣшъправославьнѣшамъ, православьнѣшамьправославьнѣшѧ, православьнѣше, православьнѣшѫправославьнѣшамправославьнѣшахъ, православьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
православьнѣшправославьнѣшѹ, православьнѣшюправославьнѣшамаправославьнѣ, православьнѣшправославьнѣшаго, православьнѣшаего, православьнѣшааго, православьнѣшагоправославьнѣшѹмѹ, православьнѣшѹемѹ, православьнѣшѹѹмѹ, православьнѣшѹмѹ, православьнѣшюмѹ, православьнѣшюемѹ, православьнѣшюѹмѹ, православьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
православьнѣправославьнѣшаго, православьнѣшаего, православьнѣшааго, православьнѣшагоправославьнѣшмь, православьнѣшмь, православьнѣшмъ, православьнѣшмъправославьнѣшмь, православьнѣшмь, православьнѣшмъ, православьнѣшмъправославьнѣправославьнѣше, православьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
православьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхь, православьнѣшхьправославьнѣшмъ, православьнѣшмъ, православьнѣшмьправославьнѣшѧѧ, православьнѣшее, православьнѣшѫѫправославьнѣшм, православьнѣшмправославьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхьправославьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
православьнѣшѹю, православьнѣшююправославьнѣшма, православьнѣшмаправославьнѣе, православьнѣ, православьнѣшее, православьнѣшеправославьнѣшаго, православьнѣшаего, православьнѣшааго, православьнѣшагоправославьнѣшѹмѹ, православьнѣшѹемѹ, православьнѣшѹѹмѹ, православьнѣшѹмѹ, православьнѣшюмѹ, православьнѣшюемѹ, православьнѣшюѹмѹ, православьнѣшюмѹправославьнѣе, православьнѣ, православьнѣшее, православьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
православьнѣшаго, православьнѣшаего, православьнѣшааго, православьнѣшагоправославьнѣшмь, православьнѣшмь, православьнѣшмъ, православьнѣшмъправославьнѣшмь, православьнѣшмь, православьнѣшмъ, православьнѣшмъправославьнѣе, православьнѣ, православьнѣшее, православьнѣшеправославьнѣшаꙗ, православьнѣшаѣ, православьнѣшаѧправославьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхь, православьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
православьнѣшмъ, православьнѣшмъ, православьнѣшмьправославьнѣшаꙗ, православьнѣшаѣ, православьнѣшаѧправославьнѣшм, православьнѣшмправославьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхьправославьнѣшправославьнѣшѹю, православьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
православьнѣшма, православьнѣшмаправославьнѣшꙗ, православьнѣшѣ, православьнѣшаꙗправославьнѣшѧѧ, православьнѣшѧѩ, православьнѣшѫѫ, православьнѣшаѧ, православьнѣшее, православьнѣшеѥправославьнѣшправославьнѣшѫѫ, православьнѣшѫѭ, православьнѣшѧѧ, православьнѣшѧѩ, православьнѣшююправославьнѣшѫѫ, православьнѣшѫѭ, православьнѣшѧѧ, православьнѣшѧѩ, православьнѣшюю, православьнѣшеѭ, православьнѣшеѫ, православьнѣшеѧ, православьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
православьнѣшправославьнѣшꙗ, православьнѣшѣправославьнѣшѧѧ, православьнѣшѧѩ, православьнѣшѫѫ, православьнѣшаѧ, православьнѣшее, православьнѣшеѥправославьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхь, православьнѣшхьправославьнѣшмъ, православьнѣшмъ, православьнѣшмь, православьнѣшмьправославьнѣшѧѧ, православьнѣшѧѩ, православьнѣшѫѫ, православьнѣшаѧ, православьнѣшее, православьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
православьнѣшм, православьнѣшмправославьнѣшхъ, православьнѣшхъ, православьнѣшхь, православьнѣшхьправославьнѣшправославьнѣшѹю, православьнѣшююправославьнѣшма, православьнѣшма
православьнъ -ꙑи прил Православен. ѧкоже бо доубъ въ исходѣхъ водьнꙑихъ въсажденъ, тако и д͠ша б͠ж(с)твьнꙑимь поима писаниемь напоить сꙗ и плодъ ꙁьрѣлъ дасть, вѣроу правоуславьноу, и присноꙁеленꙑ листꙑ б͠осадьнꙑими дѣлꙑ ЙЕ Бог. 306b-307a стхъ ͗ вселенꙿскыхъ сеⷣмхъ соборовъ• ак ꙁа́брала нѣкаѧ ͗ ѻграженїа сꙋщхъ бжⷭ҇твенаго сего  православнаго ѹенїа Фот. 652б11 И кога́ се прѣста́ви пе́трь архїепⷭ҇пь. и прïе́ влⷣчны прѣсто́ль въ алеѯанⷣрі́й ахи́лїа и́мето мꙋ. и то́й Єдва́ ѻбрь́на а́рїа на правосла́вна вѣра, и запо́пи го́, и стори́ го про́топапа въ алеѯанⷣрі́й Тр. дам. 272-273 с͠тꙑ⸱ савва архїепїскопъ⸱ си́нъ⸱ неманїевъ⸱ въ лето ҂а҃ р҃ ч҃ ѡ͗братилъ⸱ весъ народъ⸱ српски⸱ въ православною вѣрꙋ⸱ тако и̇ србїе⸱ послѣ⸱ болгаровъ⸱ за т҃ м҃ е҃ лѣта приели вѣрю⸱ православною ПХ 59r Тези, които изповядват правилната вяра. раи... вьсѣмъ готовимъ бѣаше: патриꙗрхомъ, пророкомъ, апостоломъ, вангелистомъ, мѫеникомъ, исповѣдьникомъ, свѧтꙑимъ, вѣрьнꙑимъ, православьнꙑимъ, доброьстьнѣ живѫщиимъ, вьсѣмъ вѣрьнꙑимъ ЙЕ Шест. 259a-259b С вѣ́ра аплска. с̏ вѣ́ра ѿьска. С̏ вѣ́ра православныхь БС ЙЕ Бог. Фот. Тр. дам. ПХ ЙЕ Шест. БС Калка от гр ὀρθόδοξος