Исторически речник
юдѣство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
юдѣствоюдѣстваюдѣствѹюдѣствомь, юдѣствомъюдѣствѣюдѣства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
юдѣствъ, юдѣствьюдѣствомъ, юдѣствомьюдѣствꙑюдѣствѣхъ, юдѣствѣхь, юдѣствохъ, юдѣствохьюдѣствѣюдѣствѹ
NnDu
юдѣствома
юдѣство ср Юдейство, религиозно учение на евреите, една от първите монотеистични религии в света, възникнала ок. Х в. пр. Хр. бꙑсть днъ мнхъ• въ горѣ снасцѣ• же толко въꙁдрьжань покаꙁавъ•  въ хꙑжд ꙁатворь сѧ ꙁа лѣта многа• послѣжде же дꙗвольскъм ꙗвлен•  сънꙑ порѫганъ• въ юдество въпаде  обрѣꙁань плътьско ПА 180a-b ꙼же вѡ́леѫ ѻ҆҆бра́щаѫщмсѧ ѿ еллнства ҆҆л̀ ѿ і҆ꙋ҆де́ства . ре́кше ѿ ерес какѡвы лбѡ Уст.Халк. 69б ПА Уст.Халк. юдество, і҆ꙋ҆де́ство нвб юдейство ОА, ВА.