Исторически речник
дололатрꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
дололатрꙗ, дололатрьꙗдололатрѩ, дололатрьѩ, дололатрѫ, дололатредололатр, дололатрьдололатрѭ, дололатрьѭ, дололатрѫ, дололатрѧ, дололатрю, дололатрѹдололатрѥѭ, дололатрьѥѭ, дололатреѫ, дололатреѧ, дололатреюдололатр, дололатрь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
дололатрѥдололатрѩ, дололатрьѩ, дололатредололатр, дололатрь, дололатредололатрꙗмъ, дололатрꙗмь, дололатрьꙗмъ, дололатрьꙗмьдололатрꙗм, дололатрьꙗмдололатрꙗхъ, дололатрꙗхь, дололатрьꙗхъ, дололатрьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
дололатр, дололатрьдололатрю, дололатрью, дололатрѹдололатрꙗма, дололатрьꙗма
дололатрꙗ ж Извършване на жертва за идол. хранмъ сѧ ѹбо въꙁлюблен• страст лхомьства• въторꙑꙗ дололатрꙗ ПА 161d ПА гр εἰδωλολατρία