Исторически речник
дѫбъчиискъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
дѫбъчиискъ, дѫбъчиискьдѫбъчиискадѫбъчиискѹдѫбъчиискъ, дѫбъчиискьдѫбъчиискадѫбъчиискомь, дѫбъчиискомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
дѫбъчиисцѣдѫбъчиискъдѫбъчиисцдѫбъчиискъ, дѫбъчиискьдѫбъчиискомъ, дѫбъчиискомьдѫбъчиискꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
дѫбъчиискꙑдѫбъчиисцѣхъ, дѫбъчиисцѣхьдѫбъчиискадѫбъчиискѹдѫбъчиискомадѫбъчииско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
дѫбъчиискадѫбъчиискѹдѫбъчиискодѫбъчиискадѫбъчиискомь, дѫбъчиискомъдѫбъчиисцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
дѫбъчиискадѫбъчиискъ, дѫбъчиискьдѫбъчиискомъ, дѫбъчиискомьдѫбъчиискꙑдѫбъчиискꙑдѫбъчиисцѣхъ, дѫбъчиисцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
дѫбъчиисцѣдѫбъчиискѹдѫбъчиискомадѫбъчиискадѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискѫдѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
дѫбъчиискѫ, дѫбъчиискѹдѫбъчиискоѭ, дѫбъчиискоѫ, дѫбъчиискоѧ, дѫбъчиискоюдѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣдѫбъчиискꙑдѫбъчиискъ, дѫбъчиискьдѫбъчиискамъ, дѫбъчиискамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
дѫбъчиискꙑдѫбъчиискамдѫбъчиискахъ, дѫбъчиискахьдѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣдѫбъчиискѹдѫбъчиискама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
дѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискодѫбъчиискаго, дѫбъчиискаего, дѫбъчиискааго, дѫбъчиискаго, дѫбъчииского, дѫбъчиискога, дѫбъчиискгодѫбъчиискѹмѹ, дѫбъчиискѹемѹ, дѫбъчиискѹѹмѹ, дѫбъчиискѹмѹ, дѫбъчиискоомѹ, дѫбъчиискомѹ, дѫбъчиискоѹмѹ, дѫбъчиискмѹдѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискодѫбъчиискаго, дѫбъчиискаего, дѫбъчиискааго, дѫбъчиискаго, дѫбъчииского, дѫбъчиискога, дѫбъчиискгодѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
дѫбъчиисцѣмь, дѫбъчиисцѣемь, дѫбъчиисцѣѣмь, дѫбъчиисцѣамь, дѫбъчиисцѣмь, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиисцѣемъ, дѫбъчиисцѣѣмъ, дѫбъчиисцѣамъ, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиискомь, дѫбъчиискомъдѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискꙑ, дѫбъчиискодѫбъчиисцдѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиисцѣхъ, дѫбъчиисцѣхьдѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиисцѣмьдѫбъчиискꙑѧ, дѫбъчиискꙑꙗ, дѫбъчиискꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
дѫбъчиискꙑм, дѫбъчиискꙑмдѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхьдѫбъчиискаꙗ, дѫбъчиискаа, дѫбъчиискаѣдѫбъчиискѹю, дѫбъчиискоюдѫбъчиискꙑма, дѫбъчиискꙑмадѫбъчииско, дѫбъчииское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
дѫбъчиискаго, дѫбъчиискаего, дѫбъчиискааго, дѫбъчиискаго, дѫбъчииского, дѫбъчиискога, дѫбъчиискгодѫбъчиискѹмѹ, дѫбъчиискѹемѹ, дѫбъчиискѹѹмѹ, дѫбъчиискѹмѹ, дѫбъчиискоомѹ, дѫбъчиискомѹ, дѫбъчиискоѹмѹ, дѫбъчиискмѹдѫбъчииско, дѫбъчиискоедѫбъчиискаго, дѫбъчиискаего, дѫбъчиискааго, дѫбъчиискаго, дѫбъчииского, дѫбъчиискога, дѫбъчиискгодѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмъдѫбъчиисцѣмь, дѫбъчиисцѣемь, дѫбъчиисцѣѣмь, дѫбъчиисцѣамь, дѫбъчиисцѣмь, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиисцѣемъ, дѫбъчиисцѣѣмъ, дѫбъчиисцѣамъ, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиискомь, дѫбъчиискомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
дѫбъчииско, дѫбъчиискоедѫбъчиискаꙗ, дѫбъчиискаа, дѫбъчиискаѣ, дѫбъчиискаѧдѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиисцѣхъ, дѫбъчиисцѣхьдѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиисцѣмьдѫбъчиискаꙗ, дѫбъчиискаа, дѫбъчиискаѣ, дѫбъчиискаѧдѫбъчиискꙑм, дѫбъчиискꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхьдѫбъчиисцѣдѫбъчиискѹю, дѫбъчиискоюдѫбъчиискꙑма, дѫбъчиискꙑмадѫбъчиискаꙗ, дѫбъчиискаа, дѫбъчиискаѣ, дѫбъчиискаѧдѫбъчиискꙑѧ, дѫбъчиискꙑꙗ, дѫбъчиискѫѭ, дѫбъчиискꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
дѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣ, дѫбъчиискодѫбъчиискѫѭ, дѫбъчиискѹю, дѫбъчиискоѭ, дѫбъчиискоюдѫбъчиискѫѭ, дѫбъчиискоѫ, дѫбъчиискоѧ, дѫбъчиискоюдѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣдѫбъчиискꙑѧ, дѫбъчиискꙑꙗ, дѫбъчиискꙑедѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиисцѣхъ, дѫбъчиистѣхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиисцѣхь, дѫбъчиистѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиискꙑмъ, дѫбъчиисцѣмъ, дѫбъчиистѣмъ, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиискꙑмь, дѫбъчиисцѣмь, дѫбъчиистѣмьдѫбъчиискꙑѧ, дѫбъчиискꙑꙗ, дѫбъчиискꙑедѫбъчиискꙑм, дѫбъчиискꙑмдѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхъ, дѫбъчиискꙑхь, дѫбъчиискꙑхьдѫбъчиисцѣ, дѫбъчиистѣдѫбъчиискѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
дѫбъчиискꙑма, дѫбъчиискꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
дѫбъчиискъ --ꙑи прил Горски, който се отнася до дървета, почитани като езически идоли. съвѣтоваше е҆мѹ люⷣ събрати на горѹ корⸯмильскѹю҆. кѹпно и҆ съ ваа҆ловы. и҆ дѹбъьи҆скыми лⸯжи пр҇ⷪрокы ХрГС 429b1-3 ХрГС